Как ангелите общуват с нас

angel1

                       Здравейте скъпи приятели!

Как ангелите общуват с нас? Днес ще се опитаме да се научим да разбираме езика и посланията на Вашия АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ, който е постоянно с Вас и непрекъснато се опитва да помогне в трудни ситуации.

Но дали Вие забелязвате тези послания или не. Причината тези послания да остават незабелязани са, защото езикът на ангелите е много необичаен за човешкото възприятие.

Тези небесни създания общуват с нас по четири начина:

  1. Чрез видения.

Към тях спадат образи, а също и движещи обекти, избухващи или светещи искри, които виждате наяве или във вътрешното зрение. Пред Вашите очи могат да се появяват знаци или повтарящи се цифри като 111или 444.

Ангелите могат да Ви пращат послания и чрез сънищата. Този способ на общуване с ангелите се нарича ясновидство.

  1. Чрез чувствата.

Когато ангелите използват този канал за общуване, Вас неочаквано ви обхващат емоции като радост, възторг или съжаление. Появяват се телесни възприятия, които не са причинени от физически причини. Като внезапна чувство на топлина или изменение на температурата в стаята. Може да почувствате внезапно чуждо духовно присъствие или докосване. Да уловите реално ухание на цветя, които не са наблизо.

Този начин на възприятие се нарича ясна и силна чувствителност.

  1. Чрез мислите.

Тук става дума на появяване на знания сякаш отникъде. Озарение от типа „Еврика!”, способност да сглобите нещо без да поглеждате в инструкцията. Отваряте уста и произнасяте много мъдри думи. Под Вашето перо излизат удивително съвършени фрази, сякаш някой друг ги е поставил в главата. Неочаквано Ви се появяват блестящи идеи и изведнъж разбирате, че сте знаели това.

Този способ на общуване с ангелите се нарича ясно-знание.

  1. Чрез звуците.

Ако ангелите са избрали този начин на общуване, когато се събуждате, чувате че някой Ви зове по име. Неизвестно откъде ще чуете поразителни звуци или чудесна музика. Странен глас ще произнася думи на любов, подкрепа или ще Ви предупреждава за опасности, които Ви дебнат. Може да чуете случаен разговор, предаване по радиото или телевизията, които ще Ви дадат отдавна търсена интересуваща информация.

Този способ на ангелски послания се нарича ясно-чуване.

Макар,че ангелите общуват с нас по тези четири начина, всеки човек притежава един от тях, който е по- силно развит. Ние го наричаме основен канал на общуване, а останалите служат за допълнителна помощна информация.

Навярно сте чували, че според обработката на информация, хората се делят на визуали, аудити, дискрети, кинестетици. Тази квалификация показва на кои органи първично се осланяте при взаимодействие с реалния свят и за приемане на божествените послания.

За да определите кой е Вашият канал за ангелските послания, отговорете на следващите въпроси.

Изберете един от отговорите на всеки въпрос.

  • Ако виждате някой за първи път, на какво обръщате най-голямо внимание?

а/ Външен вид, дрехи, коса, зъби, обувки, а също и степен на привлекателност.

б/ Чувствата, които изпитвате от присъствието на човека. Дали Ви е комфортно, весело, безопасно и т.н.

в/ Интересен ли Ви е този човек като личност или колко може да Ви е полезен този човек в кариерно израстване.

г/ Тембър на гласа или смеха на събеседника.

  • Какво най-много сте запомнили от последния отпуск?

а/ Красивите пейзажи, архитектурните сгради или нещо друго, което сте видели.

б/ Чувства, които сте изпитали от пътешествието-възторг, любов, умиротворение.

в/ Важни сведения за културата или историята на местата, които сте посетили.

г/ Тишина, шум на прибоя, песента на птиците, шепота на вятъра в листата или някои други звуци.

  • Спомнете си Вашия любим филм. Кое си спомняте най-напред?

а/ Красотата на актьорите, спец-ефектите, костюмите или декорацията.

б/ Чувствата, които сте изпитали от този филм или особено трогателните моменти.

в/ Интересния сценарий, получените уроци и поуки, които сте извлекли от този филм.

г/ Музиката, използвана във филма или гласовете на актьорите.

Погледнете на вашите отговори. Вероятно сте получили такива, в които се повтарят едни и същи букви. Именно те показват Вашия канал на възприятие на информацията или способ на взаимодействие и общуване с физическия и духовен свят.

Ето какво означава повторение на буквите при отговорите.

Повтаряне на буквата „а”.

Вашата способност на общуване с духовния свят е ясновидството. Вие сте визуално ориентиран човек. Най-развит канал при Вас за възприятие се явява зрението.Най-напред визуално обърнете внимание на характеристиките на хората, обкръжаващата обстановка, даже на храната, а после ще забележите и нещо друго. За Вас е много важна визуалната хармония и предпочитате естетичното и практичното. Поставяйки си някаква цел, може да видите с вътрешното си зрение пътя на нейното осъществяване. А после да осъществите тези възможности  в действителност.

Ангелите общуват с Вас чрез ментални образи и не само чрез тях. Пред очите могат да Ви се появяват знаци, имащи за Вас смислено значение или повтарящи се цифри 111;444. Може да намирате пари, специално оставени за Вас или да различавате разноцветни ореоли около хората. Доверете се на своите видения, защото с тяхната помощ с Вас говорят небесата.

Повтаряне на буквата „б”.

Вие сте ясно и тънко чувствителен. При общуване със света се осланяте на физическите чувства и емоции. Вашата чувствителност Ви кара трудно да понасяте места, задръстени с много хора и коли. Съчувствате на другите хора и сте способни физически да почувствате техните болки. Даже понякога не осъзнавате това. Склонни сте да преяждате или да попаднете в друга зависимост, за да заглушите вътрешната си тревога от връхлитащите Ви чувства. Искрено желаещи да помогнете другите да постигнат щастие, често приемате професии като психотерапевт или социален работник. нерядко страдате от своите  екстрасенски способности. но тази ваша свръх чувствителност Ви дарява с рядък талант при общуване с астралния свят. Ангелите говорят с Вас чрез сърцето и тялото Ви. Обхваща Ви радост, когато ангелите Ви доверяват, че сте на правилен път. Чувствате страх и трепет, когато Ви сигнализират, че Ви е нужна промяна в живота или лечение. Чувството на умора означава, че трябва да починете и да запазите своето здраве.

Винаги знаете кой човек заслужава доверие и вътрешното Ви чувство никога не греши.

Когато контактувате с духовния свят, чувствате промяна на температурата и налягането на въздуха в стаята. Можете да почувствате присъствието на ангел или на починал близък, а понякога да почувствате тяхното докосване към косата Ви или кожата. Не бързайте да се убеждавате, че така Ви се е сторило.

Повторение на буквата „в”.

Вие сте от ясно знаещите и Вашето възприемане на информация се явява интелектуално познание. Ангелските послания приемате като идеи и озарения. Често владеете информация на теми, за които по-рано нищо не сте можели да чуете и да четете. Създава се впечатление, че ГОСПОД сам е сложил тези знания в главата Ви. Говорейки си за ежедневие, Вие не се чувствате на мястото си. Обичате дълбоки съдържателни беседи. Не Ви е уютно в големи компании. Харесвате да общувате един на един със събеседника на интересуващите Ви беседи. Имате понятие от техника и електроника без да четете инструкции. Често Ви се налага да бъдете в ролята на мъдър съветник и да изглаждате трудните ситуации. По-скоро сте настроен скептично относно общуването Ви с ангели, докато не попаднете в критична ситуация, в която ще се спасите по непостижим за Вас начин. С хората от Вашия тип ангелите общуват посредством мислите. Мислено задавайки си някакъв въпрос, получавате божествено ръководство във вид на внезапно озарение. В този момент с Вас говорят ангелите. Склонни сте да мислите, че това което Ви е известно на Вас, е известно и на другите. Това не е така. Вие сте получили отговор отгоре. Небесата отговарят на Вашите въпроси.

Повторение на буквата „г”.

Това свидетелства за това, че Вие сте ясно-чуващ. Вие сте крайно чувствителен към всички звуци. Потръпвате вътрешно, когато чувате фалшиви тонове и неприятни звуци. Способни сте да възпроизведете с такава точност мелодията, както хората с фотографска памет, могат да възпроизведат текст. Отправяйки се в пътешествие, много Ви е трудно да заспите от шума на самолета,влака или друго превозно средство без тапи за ушите. Когато ангелите говорят с Вас, Вие ги възприемате с физическия или вътрешния слух. Ако нещо Ви застрашава, силен глас настойчиво Ви предупреждава за предстоящата опасност. В отличие от халюцинациите, небесният глас винаги е пълен с любов и нежност. Приканвайки Ви да извършите постъпки, притежаващи огромно мъжество или необичайни  за Вас

способности, той Ви напълва с увереност в себе си и нашите успехи. Вероятно понякога чувате звуци с красива приказна музика или чийто глас, зовящ Ви по име, когато се събуждате. Не се безпокойте! Това не са халюцинации. Даже ако чувате Вашият глас, който приканва да направите стъпка към по-добро, не се съмнявайте, че това е глас от небесата.

Най-много хора обуват с ангелите посредством чувствата.

Второ място заема визуалния канал.

По-рядко се среща ясно-знание и ясно-чувстване.

Вие може максимално да развиете своя основен канал на комуникация с ангелите, а също и другите канали.

До нови срещи, скъпи приятели! Споделете в социалните мрежи!

                Източник:https://www.youtube.com/watch?v=vKcUMKWgfmA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *