Любопитни различия между мъжа и жената

man2

                                                              Здравейте драгоценни!

Много книги са написани на тази тема, но в повечето не се отчита най-важното . Съветите, които се дават са много повърхностни и в действителност не могат да преодолеят този начален конфликт, който поначало съществува между тези две сили — женска и мъжка.

Ако не разбираме принципно различията между мъжката и женската природа, няма да можем да построим хармонията между тях.

Мъжете и жените са съвършено различни същества. Основната причина за конфликти е това, че искаме другата половина да бъде ”като мен”.

И двата пола притежават разум, ум и чувства.

При жените умът е по-близко до чувствата, докато при мъжете умът е по-близко до разума.

 • Мъжете живеят като създават идеи чрез постоянно мислене, а жените живеят чрез своите емоции и чувства.

Умът е нещо като оперативна памет, където всичко се обработва.

Вследствие на това, че мъжете са по-отдалечени от чувствата, те обичат да се уединяват. Обичат да разсъждават.

 • Жените, чийто ум е по-близо до чувствата, обичат да общуват.

Когато мъжът получи много информация, той се затваря в себе си, изключва се от обкръжението.

Когато жената се затрупа с информация, тя почва да говори, за да извади цялата информация.

Ето откъде започва всичко.

 • Помислете. Мъжът цял ден е работил. Цялата глава му е препълнена от усилия, напрежение.
 • Тя цял ден е работила и при нея всичко е препълнено в главата. Даже тя да не е работила, при нея всичко отново е препълнено, защото чувствата са много.

Мъжът се връща от работа и първата му потребност е тишина. Най-после да се съсредоточи върху себе си.

Жената има потребност в този момент да говори, да говори…

love2

Ще Ви кажа един секрет.

 Когато се върнете от работа и жена Ви почне да говори, потърпете 20 минути. Ако не потърпите 20 минути, ще се наложи да търпите цял живот.

След тези 20 минути, тя ще изкара цялата информация. Не я прекъсвайте и нищо не я съветвайте. Тя не живее на това ниво, където се градят идеите на мъжа.

 • На жената просто е нужно съчувствие. Тя желае само внимателно да я слушате, гледате, прегръщате и това е всичко. Когато проявите само емоционален контакт, след 20 минути няма да остане един проблем.

Това е секрет към мъжете за щастлив семеен живот.

Съветът към жените е да замълчат и да не говорят 20 минути. За тези минути мъжът ще преработи информацията и е готов да Ви обърне внимание.

 • Мъжът и жената трябва да ценят различието между тях. Мъжът израства като личност в тишината, а жената чрез емоциите и общуването.
 • Ако жената не дава пространство на мъжа да се развива и да израства, той с неохота се връща при нея. И един ден няма да се върне.
 • Когато създаваме взаимоотношения с мъжа, много важно е да му позволим да взима сам решения.

Когато  жената  желае да закачи картина на стената, нека каже на мъжа просто какво иска. Не трябва да вземе чук и пирон, да го заведе до стената и да посочи къде да забие пирона. Нека той сам стигне чрез мислене до този момент.

Жените трябва да правят скандали и мъжете трябва да го разбират. Жените непрекъснато се препълват с чувства и трябва да изпуснат навън всичко.

karanitca

Има такъв случай. Мъж и жена се уговарят да ходят на вилата в почивен ден. На сутринта тя се облича. Мъжът гледа и казва:”Аз ще отида да подгрея колата.” Жената обещава, че след 15 минути ще излезе. Той излиза заедно с детето.

Тя закъснява няколко минути. Излиза навън и вижда, че колата я няма. Мъжът и синът също ги няма. Тя взима телефона, набира го и той отговаря: ”да” и изведнъж се сеща, че просто е забравил, че е трябвало да я почака и те със сина му просто са тръгнали. Мъжете живеят с идеи и непрекъснато умът им е зает. Мъжете не се опитват да Ви оскърбят, просто те са различни.

Той разбира, че е направил не това, което трябва и обръща колата да се върне пред входа на къщата.

Тя не казва нито дума. Обръща се към входната врата и тръгва. Той разбира, че трябва да я следва. Тя отключва входната врата, мълчейки и само настръхналият гръб я издава. Мъжът разбира, че трябва просто да се подчини.

Влизат в апартамента, затварят вратата и съпругата почва да крещи срещу него. В течение на 10 минути си спомня всичко, което и е угодно. Той мълчи през цялото време и не казва нито една дума.

Когато тя почти млъква, мъжът казва малко грубо: „каза ли всичко?”

Когато я попитах, какво е направила, тя каза: „Погледнах вътре в себе си и разбрах, че всичко съм казала.”

Всичко е изхвърлено навън чрез скандала. Тогава мъжът казва: „Щом е така, да тръгваме!” Той се обръща и тръгва. Жената разбира, че трябва да го следва.

 • Ако мъжът почва да вдига скандали на жената, той веднага губи своя авторитет в нейните очи. Тя разбира, че той е като нея. Няма различия. Но ако той я слуша спокойно, тя разбира, че има някаква сила.
 • Жената търси в мъжа закрила от нейните чувства. Тя непрекъснато живее със своите емоции. Затова жените трябва да носят винаги сладко в себе си, защото това отпуска техните емоции.
 • Мъжът носи отговорност да защити жената от собствения неин ум и понякога трябва да го направи ако трябва малко грубо, колкото и странно да Ви се стори.

Една девойка е била ухажване в продължение на няколко години от неин поклонник. Тя се отнасяла с пренебрежение към него. Приятелките на момичето я упреквали за нейното държане, защото той е бил готов всичко да направи за своята любима. Тя го пренебрегвала, унижавала пред другите, но той все обикалял около нея. Накрая те се омъжили. Шест години  живеели заедно и тази ситуация се повтаряла. Нейното недоволство все повече е растяло. А той все повече се е стремил да угажда на жена си. Накрая са се развели.

Когато нейна приятелка почнала разговор за нейния разбия брак, жената казала: „Да беше поне един път ми се скарал!”

karanitca

 • Ако мъжът не показва някаква сила, жената се чувства незащитена.

Ако мъжът служи на жената,  тя се чувства още по-лошо. Жената разбира, че никой не я защитава от нейните чувства, а само изпълнява нейните желания.

 • Жената трябва да приема силата и авторитета на мъжа и да възпитава тази сила. Какъв ще бъде мъжът редом с нея е отговорност на жената. Ако тя проявява характер и притиска неговата независимост и гордост, тя разрушава мъжа в дълбок план.

Ако мъжът иска да поеме отговорност за всички емоционални и материални планове, жената трябва да възпитава мъжа.

 • За да възпитава мъжа като личност, жената трябва да говори за силните му качества и достойнства, да поддържа неговата положителна оценка за себе си.

Мъжката енергетика е подобна на слънчевата. Слънцето сияе. То трябва да се прояви в някаква мисия или действие.

Слънцето трябва да получи внимание и жената, която може да направи това е оценена от мъжа и никога няма да бъде изоставена.

Той се чувства до нея като личност.

 • Женската енергия е друга. Мъжът трябва да даде на жената емоционална грижа и да вземе водачество чрез отговорностите, които поема. Той трябва да позволи на жената да се изказва.

При мъжете енергията да влияят върху живота се състои от два фактора.

—  Когато контролира чувствата. Това е да може да приема самостоятелно решения и да се отказва от това, което го отклонява настрани. Да върви концентриран към целта си и да контролира чувствата и вътрешната енергия.

Отговорност. Това означава покровителство. Това означава да поеме отговорност, а не да живее както иска.

pregurnat

Ако почне да живее както иска, той губи своята вътрешна сила, защото почва да живее на ниво емоции. Мъжът трябва да покровителства и защитава – своята фирма, семейство, деца, държава.

При жените енергията в живота се събира с едно качество.

Целомъдрие. Може да се нарече и вярност. В обекта на своите чувства трябва да се допусне само един човек- своя съпруг. Ако жената има в главата много обекти, нейната енергия се разсейва.

Това са мистичните принципи как се събира мъжката и женската енергия.

Една история. Мъж седял в гората и се занимавал с мистична йога. Концентрирал своята енергия капка по капка. Седял под дървото, на което имало птица. Птицата несъзнателно  пуснала на главата на йогата нещо от себе си. Мъжът така се ядосал, че всичкият му гняв се концентрирал в третото око и накарал с поглед птицата да падне. След като останал без енергия, мъжът тръгнал и стигнал до близкото село. Стигнал до първата къща, където му отворила една жена. Там имало обичай, когато мистичен йога дойде в къщата, трябва да му се поднесе храна. Йогата поискал да се нахрани. Жената казала, че първо трябва да нахрани своя съпруг и след това ще нахрани отшелника. Той се съгласил. Минало доста време и жената се бавила. Тогава йогата се ядосал и решил да произнесе мантра, с която да прокълне жената. Но усетил, че мантрата няма сила и опитвал да я повтори няколко пъти безуспешно.

След време вратата се отворила и влезнала жената. Казала: „Ти се опитваш да ме прокълнеш, но не можеш, защото аз цял живот съм служила на моя мъж.”

Това разкрива, че тази способност да влияем на живота и да имаме тази пълна защита от законите на съдбата и неблагоприятните случаи, възниква тогава когато правилно действаме в живота. Правилно заспиваме и ставаме. Правилно се храним с нужната храна, градим правилни взаимоотношения. В самия случай живеем със законите на Вселената.

Това ни дава могъщество, богатство и прекрасни взаимоотношения.

waу

                                                       Всичко това го научих от Олег Гадецкий.

                                              До нови срещи драгоценни! 

Любопитни различия между мъжа и жената: 2 комментария

 1. Lizabeth

  Felt so hopeless looking for answers to my qui.tionss..untel now.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *